KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

NO. RUJUKAN PENDAFTARAN : 357-02032598

Telah berdaftar dibawah kepala dan sub-kepala berikut:-

020300,   030100,  040100,   200100,   200400,   060100,   040200

TENAGA NASIONAL

NO. SIJIL PENDAFTARAN  : 3000226

Berdaftar sebagai Kontraktor Kerja di bawah kategori :-

Elektrik Kelas II dan Awam Kelas C

PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR

NO SIJIL PENDAFTARAN  : 0702A20000239 & 0704A2001E079

CIDB MALAYSIA

NO PENDAFTARAN  : 1991104-PP054210

KATEGORI :

G2 Tidak melebihi RM500,000  ME   E04      , G5 Tidak melebihi RM5,000,000  B  B04 ,                              G5 Tidak melebihi RM5,000,000  CE   CE21 , G5 Tidak melebihi RM5,000,000  ME   E08  E06

 

 
About Us

 Services

 Future

Contact Us

 Back to TSHSB

Copyright 2005 edp department